Usługi transportowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.1/WUP-Kije

Opublikowano: 09.06.2014Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i zakup sprzętu gastronomicznego na potrzeby działalności spółdzielni socjalnej w ramach projektu  „Spółdzielnia socjalna wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia z gminy Kije” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja  „Nadzieja Rodzinie”

ul. Witosa 6

26-020 Chmielnik

 

Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 23.06.2014 do godz. 15:00 drogą elektroniczną na email: a.czerwik(at)nadziejarodzinie.org.pl , osobiście lub drogą pocztową do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.  Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC) - kliknij w tytuł newsa aby móc pobrać