Usługi transportowe

 

Zapytanie ofertowe nr 10/7.2.1/CIS na organizacje i przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Opublikowano: 02.07.2014ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/7.2.1/CIS na organizacje i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie:

 

  1. Kelner z obsługą kas fiskalnych – dla 2 osób;
  2. Kucharz małej gastronomii + catering+ organizacja przyjęć okolicznościowych – dla 8 osób;
  3. Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dla 2 osób;
  4. Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej – dla 2 osób;
  5. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – dla 5 osób.

 

 

w wymiarze po 100 h dydaktycznych na 1 uczestnika dla 19 osób uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej”


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja „Nadzieja Rodzinie”
ul. Witosa 6
26-020 ChmielnikTERMIN SKŁADANIA OFERT


Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 16.07.2014 do godz. 15:00 drogą elektroniczną na email: a.czerwik(at)nadziejarodzinie.org.pl lub osobiście do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC) - kliknij w tytuł newsa aby móc pobrać