Usługi transportowe

 

Fundacja „Nadzieja Rodzinie" istnieje od 21.04.2009 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności ochrony życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, pomocy osobom bezrobotnym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie, zapobieganie patologiom społecznym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie reintegracji poprzez aktywizację społeczno zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych.

 

Rada Fundacji:

 • ks .dr  Andrzej Drapała, Przewodniczący
 • Renata Wicha,
 • Jacek Semaniak,
 • Adam Massalski,
 • Edyta Laurman - Jarząbek,
 • Wojciech Góźdź


Fundator:

 • Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
  reprezentowane przez księdza dra Andrzeja Drapałę (Prezesa Zarządu) i Kazimierza Mądzika (Wiceprezesa Zarządu)


Zarząd Fundacji:

 • Halina Olendzka - Prezes Zarządu,
 • Monika Szpringer – Wiceprezes Zarządu

 

W roku 2014 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” zrealizowała następujące projekty :

 1. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej" Okres realizacji projektu 01.01.2013- 31.12.2014
 2. "Kompleksowa rehabilitacja społeczno-zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego" Okres realizacji projektu 01.01.2013- 31.12.2014
 3. "Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim prowadzonej przez istniejące Centrum Integracji Społecznej". Okres realizacji projektu 01.05.2014- 30.06.2015

Więcej informacji na temat projektów na indywidualnych stronach projektowych.

Na dzień 31.12.2014 Fundacja Nadzieja Rodzinie zatrudnia 44 osoby w tym 19 to osoby niepełnosprawne.